دعانويس تضميني09376221762
 دعانويس تضميني09376221762

دعانويس تضميني09376221762


علوم غريبه چيست و شاخه هاي آموزشي آن به چند دسته تقسيم مي شود ؟ 09376221762

 

علوم غريبه چيست و شاخه هاي آموزشي آن به چند دسته تقسيم مي شود ؟ 09376221762

 

 

 

جادو و جادوگر 09376221762

 

رمل 09376221762

 

اسطرلاب 09376221762

 

جفر يا علم حروف 09376221762

 

ستاره شناس و اختر شناسي 09376221762

 

كابالا 09376221762

 

ويكا و كتاب سايه ها 09376221762

 

جادو و افسونگري 09376221762

 

طب سنتي و علوم غريبه 09376221762

 

طلسم 09376221762

 

دعانويس 09376221762

 

رياضت و چله نشين 09376221762

 

شرايط استفاده از علوم خاص روحاني 09376221762

 

شرايط نوشتن دعا ، تعويزات ، طلسمات 09376221762

 

شرايط دعا نويس 09376221762

 

جدول ساعات نوشتن دعا 09376221762

 

نگاهي به طالع ها و خصوصيات آن ها 09376221762

 

رياضت و تزكيه نفس 09376221762

 

عرفان عملي 09376221762

 

چهل نكته در سير و سلوك 09376221762

 

رهنمون هايي در سير سلوك از استاد العرفا 09376221762

 

چگونگي سير حضرت سليمان از ديدگاه علامه قاضي طباطبايي 09376221762

 

اركان رياضت 09376221762

 

در بيان آداب مريد 09376221762

 

منشا قدرت هاي روحي عارفان و مرتاضان 09376221762

 

آداب دعا از گفتار آيت الله نخودكي 09376221762

 

طي الارض و راه رسيدن به آن 09376221762

 

موانع استجابت دعا 09376221762

 

تمرين هايي براي بالا بردن قدرت هاي روحي و فكري 09376221762

 

مراسم عشق الهي يا تمرين كره آبي 09376221762

 

مراسم سفير 09376221762

 

تمرين آب 09376221762

 

تمرين بذر 09376221762

 

تمرين بي رحمي 09376221762

 

تمرين گوش دادن 09376221762

 

تمرين سايه ها 09376221762

 

تمرين سرعت 09376221762

 

تمرين تنفس رام 09376221762

 

تمرين زنده به گور شدن 09376221762

 

تمرين درخت حيات 09376221762

 

تقويـت اراده 09376221762

 

تمرين راجا يوجا 09376221762

 

چشم سوم 09376221762

 

برون فكني كالبد اختري 09376221762

 

توانايي حركت دادن اجسام بوسيله ذهن (( تله كينزي )) 09376221762

 

تله پاتي ( انتقال فكر ) 09376221762

 

ريلكسيشن ( تن آرامي ) 09376221762

 

خلسه و تمرين خلسه 09376221762

 

خم كردن قاشق با نيروي ذهن ( سايكو كينزي ) 09376221762

 

خروج روح ( روش چشم ابر ) 09376221762

 

تمرين فكرخواني 09376221762

 

چاكرا و مراكز انرژي 09376221762

 

هاله و كانال هاي انرژي 09376221762

 

خود هيپنوتيزم 09376221762

 

مراقبه و تمارين مراقبه 09376221762

 

برخي از انواع موجودات غيبي 09376221762

 

جن و ارتباط آن در اديان و زندگي آدميان 09376221762

 

شياطين و ماموريت آن ها 09376221762

 

شرايط چله نشستن و احضار اجنه 09376221762

 

مندل و چگونگي كشيدن آن 09376221762

 

آموزش احضار و تسخير اجنه و ارواح 09376221762

 

ختم در تصفيه قلب 09376221762

 

ختم آيه نور 09376221762

 

ختم قل هو الله 09376221762

 

اذكار و ختم هاي مجرب گوناگون 09376221762

 

ختم سوره مباركه واقعه 09376221762

 

فضيلت و خواص ذكر يونسيه 09376221762

 

فضيلت و خواص ذكر و لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 09376221762

 

طريقه ختم ناد علي كبير 09376221762

 

دعاي چهل كليد 09376221762

 

دعاي ناد علي مغربي 09376221762

 

دعاى هفت هيكل 09376221762

 

آية الكرسي مغربي 09376221762

 

دعايي عظيم الشان 09376221762

 

الدعاء عظيم الشان الصحيفه 09376221762

 

دعاي معراج رسول خدا ( ص ) 09376221762

 

دعاي عكاشه 09376221762

 

دعاي جليل الجبار 09376221762

 

دعاي سوره مباركه ياسين 09376221762

 

دعاي حجاب عظيم 09376221762

 

دعا تحصين (( محافظت )) 09376221762

 

دعاي مستجاب ديگر 09376221762

 

دعاى توبه 09376221762

 

دعاي عظيم الشان نور و خواص آن 09376221762

 

دعاي عظيم الشان قدح (( بسيار بسيار مجرب )) 09376221762

 

دعاي عظيم الشان حجب (( احتجاب )) 09376221762

 

دعاي عظيم الشان و مباركه تهليل 09376221762

 

دعاي جامع 09376221762

 

دعاي جامع ديگر 09376221762

 

دعاي معجزه آساي عبرات براي هر گرفتاري مهم و رهايي از دست ستمگران 09376221762

 

فوائد و خواص دعاي علقمه 09376221762

 

جهت يافتن دفينه و گنج 09376221762

 

طلسم وسعت رزق 09376221762

 

طلسم و دعاي گشايش رزق و روزي 09376221762

 

طلسم براي فتح و دفع نظر دشمنان و روزق ور روزي 09376221762

 

طلسم زبان بند مربع طه 09376221762

 

طلسم رزق و هيبت و قبول 09376221762

 

وفق رزق و روزي قوي و مجرب 09376221762

 

طلسم نعل اسب براي جلب محبت قوي و بيقرار كردن مطلوب 09376221762

 

طلسم دل گوسفند براي احضار معشوق مجرب 09376221762

 

طلسم جلب محبت بسيار مجرب 09376221762

 

طلسم احضار سليماني بسيار قوي و مجرب 09376221762

 

طلسم هفت كوكب 09376221762

 

طلسم جامع از شيخ احمد ابن علي البوني 09376221762

 

وفق اسماء اهل بيت عليه السلام براي حفاظت از بلايا 09376221762

 

جدول سبع المثاني 09376221762

 

طلسم قوي جهت ثروت مند شدن 09376221762

 

دايره نور و فوايد آن 09376221762

 

نقش اشكال سبعه 09376221762

 

وفق پر اسرار و هيبت 09376221762

 

انگشتر خاتم اسم اعظم 09376221762

 

خاتم جميع طلسمات از شيخ بهايي 09376221762

 

وفق معظم براي صاحب اولاد شدن 09376221762

 

خاتم كبير سليماني 09376221762

 

شرح و فوايد طلسم عين علي ( ع ) 09376221762

 

طلسم براي جلب قلوب حكام 09376221762

 

شرح و فوايد دايره جنة الاسماء 09376221762

 

مربع عدد كل ياسين مغربي 09376221762

 

ابطال سحر بزرگ و دفع همزاد 09376221762

 

خاتم اعظم سوره مباركه ياسين 09376221762

 

نقش عجيب و غريب حامل هفت زمين و آسمان 09376221762

 

طلسمات و دعاها و اعمال محبت و جلب و بازگشت معشوق و محبت بين زن و شوهر بخش اول 09376221762

 

جلب و تههيج 09376221762

 

دعا براي عشق و محبت 09376221762

 

برگرداندن فرد غايب 09376221762

 

در مورد فرد غايب 09376221762

 

براي آوردن شخصي از راه دور 09376221762

 

برگرداندن فرد غايب 09376221762

 

ايجاد محبت و بي قراري مطلوب 09376221762

 

دعاهاي جلب محبت معشوق 09376221762

 

براي محبوب القلوب شدن 09376221762

 

طلسمات و دعاها و اعمال محبت و جلب و بازگشت معشوق و محبت بين زن و شوهر بخش دوم 09376221762

 

دعاهاي محبت بين زن و شوهر 09376221762

 

الفت ميان دو زوج 09376221762

 

رفع كدورت بين زن وشوهر 09376221762

 

محبت ميان زن و شوهر 09376221762

 

دعا براي پايبند كردن زن و شوهر به زندگي 09376221762

 

براي راضي شدن زن از شوهر يا شوهر از زن 09376221762

 

طلسمات و دعاهاي محبت بسيار قوي و مجرب 09376221762

 

دعا به جهت عزيز شدن در بين مردم 09376221762

 

جلب دوستي 09376221762

 

جهت محبوبيت در دل ها 09376221762

 

دعاها و طلسمات ازدواج و بخت گشايي 09376221762

 

بخت گشايي 09376221762

 

دعاي گشايش بخت 09376221762

 

دعا براي ازدواج 09376221762

 

براي ازدواج 09376221762

 

خواص دعاها، سوره هاي قرآن در مورد ازدواج 09376221762

 

دعاها و طلسمات زبان بند 09376221762

 

زبان بند 09376221762

 

دعاي بسيار قوي و فوري زبان بند 09376221762

 

بسته شدن زبان بدگويان 09376221762

 

دعاهاي گشايش كار و افزايش رزق و روزي و ثروتمندشدن بخش اول 09376221762

 

توانگري زايد الوصف 09376221762

 

براي گشايش در كار و فتح و قوت كسب 09376221762

 

دعا قوي براي گشايش رزق و روزي 09376221762

 

دعاي طلب رزق سريع الاجابه 09376221762

 

فتح مهمات ، كار گشايي 09376221762

 

فتح مهمات ، كار گشايي 09376221762

 

باب فايده 09376221762

 

باب فتح و پيروزي 09376221762

 

دعاهاي گشايش كار و افزايش رزق و روزي و ثروتمندشدن بخش دوم 09376221762

 

جهت رونق كاسبي 09376221762

 

خير و بركت اموال 09376221762

 

جهت رونق كسب حلال 09376221762

 

جهت رزق و روزي 09376221762

 

دفع فقر و ثرتمند شدن 09376221762

 

رزق و روزي ، دفع فقر و پريشاني 09376221762

 

جلب رزق و روزي و رونق بازار و فروش متاع 09376221762

 

دعاهاي طلب رزق و روزي 09376221762

 

دعا بعد از هر نماز براي طلب روزي 09376221762

 

دعايي براي درخواست روزي از پروردگار 09376221762

 

جهت وسعت رزق 09376221762

 

براي وسعت رزق و گشايش در امور 09376221762

 

دعا براي اداي قرض و دفع فقر 09376221762

 

دعاهاي توسعه رزق و روزي و اداي قرض 09376221762

 

گشايش روزي و ادا قرض 09376221762

 

اداي قرض 09376221762

 

براي رفع قرض و وسواس 09376221762

 

براي اداي قرض و گرفتن طلب ها و ثروت 09376221762

 

ختم سوره قدر براي اداي قرض 09376221762

 

براي سعادت دنيا و آخرت و فراواني روزي و پرداخت قرض ها 09376221762

 

براي جلب محبت يا اداء قرض 09376221762

 

پرداخت قرض ها 09376221762

 

براي رفع فقر و اداي قرض 09376221762

 

دعاهاي باطل كردن سحر و جادو 09376221762

 

باطل سحر 09376221762

 

براي ابطال سحر و جادو 09376221762

 

باطل كردن سحر از منزل 09376221762

 

جهت ابطال سحر بزرگ 09376221762

 

باطل كردن سحر 09376221762

 

ابطال سحر مغازه و منزل 09376221762

 

دفع سحرشخصي و سحر در منزل يا مغازه 09376221762

 

دعاهايي براي جلوگيري از سحر شدن 09376221762

 

دعاهاي دفع جن و شياطين 09376221762

 

دعاي ام الصبيان كبير 09376221762

 

دفع اجنه و شياطين 09376221762

 

براي دور كردن اجنه 09376221762

 

دفع اجنه 09376221762

 

دفع انس ، جن و شياطين 09376221762

 

آزار ديدن از اجنه و ام صبيان 09376221762

 

در امان ماندن از شر جن و انس 09376221762

 

بجهت دفع ام صبيان 09376221762

 

دفع صرع (غش) 09376221762

 

جهت دفع صرع 09376221762

 

جهت دفع صرع و جن گرفته 09376221762

 

كسي كه جن گرفته و مصروع باشد 09376221762

 

دعا براي دفع جن 09376221762

 

دعا جهت محفوظ ماندن از شر انس و جن و حيوان و شر دزد 09376221762

 

دعا به جهت دفع جن 09376221762

 

دعا به جهت دفع ضرر از جن و انس 09376221762

 

حرز ابي دجانه براي دفع آزار جنيان 09376221762

 

ادعية السِّر براي رفع ترس اجنه و شياطين 09376221762

 

براي دفع شياطين و جادوگران 09376221762

 

ترس از ساحر و و ظالم و شياطين 09376221762

 

باطل كردن سحر و طلسم 09376221762

 

دعاي رفع چشم زخم و دفع چشم بد 09376221762

 

دعاي دفع چشم زخم 09376221762

 

براي مصون بودن از چشم زخم 09376221762

 

دعاي چشم زخم و نظر تنگي 09376221762

 

دعا جهت شفاي مريض و درمان بيماري ها 09376221762

 

دعاهاي مخصوص شفاي بيماري 09376221762

 

دعاي شفاي مريض مجرب 09376221762

 

شفاي بيماري هاي صعب العلاج 09376221762

 

دعاي شفاي بيمار 09376221762

 

شفاي هر بيماري 09376221762

 

دعايي براي شفاي بيماري 09376221762

 

دعاهايي براي تقويت و افزايش حافظه 09376221762

 

براي درستي ذهن و زبان 09376221762

 

جهت آساني تحصيل علم 09376221762

 

جهت زيادي حافظه 09376221762

 

زياد شدن حافظه 09376221762

 

جهت قوت حافظه هر روز ده مرتبه بگويد 09376221762

 

دعا براي حفظ كردن هر آنچه كه مي شنوي 09376221762

 

براي افزايش حافظه 09376221762

 

دعاهاي قوي و مجرب جهت هر حاجت و گرفتاري 09376221762

 

دستوري قوي براي اجابت دعا از شيخ بهايي 09376221762

 

دعاي حاجت مجرب و قوي 09376221762

 

دعاهاي رفع گرفتاري و مشكلات بزرگ 09376221762

 

اگر در مشكل سختي گرفتار شدي 09376221762

 

سفارش امام رضا ( ع ) براي رفع گرفتاري 09376221762

 

دعاهاي قوي و مجرب و مهم و معجزه آسا براي جميع امور 09376221762

 

عمل معجزه آسا در رزق و روزي 09376221762

 

راه دور شدن از ريا 09376221762

 

گشايش بخت دختران 09376221762

 

دعاى ارثيه پيغمبران 09376221762

 

حرزي به نام رقعة الجيب 09376221762

 

دعاي الحاح 09376221762

 

دعاهاي قوي و مجرب و فوري براي فروش زمين ، ملك ، آپارتمان ، اجناس 09376221762

 

جهت فروش منزل ، زمين ، اجناس 09376221762

 

دعايي براي فروش رفتن خانه 09376221762

 

جهت فروش منزل يا اجناس 09376221762

 

براي فروش اجناس مغازه 09376221762

 

دعاهاي قوي و مجرب براي بچه دار شدن 09376221762

 

دعا به جهت بچه دار شدن 09376221762

 

براى طلب فرزند و بچه دار شدن 09376221762

 

جهت پسر شدن فرزند 09376221762

 

براي بچه دار شدن 09376221762

 

ذكري براي بچه دار شدن 09376221762

 

دعاهاي دفع وسوسه و پيدا كردن آرامش 09376221762

 

دفع وسوسه و كنترل نفس 09376221762

 

براي رفع وسواس در نماز 09376221762

 

كاهش افكار آزار دهنده 09376221762

 

جهت دفع وسوسه ي شيطان 09376221762

 

براي رفع وسوسه 09376221762

 

براي رفع وسواس 09376221762

 

براي رفع اندوه و دفع وسوسه شيطان 09376221762

 

براي در امان بودن از وسواس 09376221762

 

دفع وسوسه شيطان 09376221762

 

دعاهاي قوي براي پيدا كردن آرامش و دفع غم اندوه 09376221762

 

دفع اضطراب و دستيابي به آرامش 09376221762

 

پيدا كردن آرامش در برابر مشكلات 09376221762

 

كاهش غم و اندوه 09376221762

 

دفع اضطراب 09376221762

 

دعاي پيدا كردن آرامش هنگام خواب 09376221762

 

دعاهاي قوي و فوري براي فراموشي عشق 09376221762

 

براي بيرون شدن عشق يك زن از قلب يه مرد 09376221762

 

دعا جهت گرفتن حق 09376221762

 

جهت گرفتن حق و براي گرفتاري 09376221762

 

دعاي قوي و فوري براي گرفتن حق 09376221762

 

دعاهاي بسيار مجرب براي نابودي و دفع دشمنان و ظالمان 09376221762

 

براي رفع شر دشمن 09376221762

 

حفظ از مكر دشمن 09376221762

 

جهت دفع دشمن 09376221762

 

براي دفع ضرر دشمن 09376221762

 

جهت خلاصي از شر دشمن 09376221762

 

براي محفوظ بودن از هر شيطان و دشمني 09376221762

 

براي نفرين بر مرگ يك نفر 09376221762

 

ختم آية الكرسي براي محبت و دشمني 09376221762

 

به جهت دفع دشمنان و اذيت كنندگان و ظالمان 09376221762

 

جهت دفع دشمن 09376221762

 

دعا براي دفع دشمنان و نجات از ورطه 09376221762

 

دفع دشمن، حل مشكل ، رفع غم 09376221762

 

دعاهاي رفع ترس و اضطراب 09376221762

 

براي رفع سختي يا ترس از شخصي 09376221762

 

براي رفع ترس و داهيه بزرگ 09376221762

 

خواندن صد آيه براى رفع ترس 09376221762

 

دعاى دفع هول و غم 09376221762

 

براي رفع ترس از پيشامدي 09376221762

 

ايمن شدن و فرو ريختن ترس 09376221762

 

جهت برطرف شدن خوف 09376221762

 

درمان ضعف دل و خفقان 09376221762

 

رفع وسواس و دلشوره و گمان بد 09376221762

 

آياتي جهت رفع دلشوره 09376221762

 

دعا براي پيدا كردن كار و شغل مناسب 09376221762

 

دعا براي يافتن شغل مناسب 09376221762

 

ختم سوره حمد براي پيدا كردن شغل مناسب و رفع گرفتاري 09376221762

 

ختم سوره انعام براي پيدا كردن كار و افزايش روزي 09376221762

 

جهت پيدا كردن گمشده 09376221762

 

دعا جهت سرقت شده و گمشده 09376221762

 

دعا براي محفوظ ماندن از بلايا و حوادث 09376221762

 

مصون ماندن از آفات و بلا 09376221762

 

دعا براي محافظت در طول روز 09376221762

 

جهت حفظ جان و مال 09376221762

 

براي حفاظت از بلايا 09376221762

 

دعا براي حفظ و نگهداري 09376221762

 

دعاهاي قبول شدن خواسته نزد ديگران و كسب حاجات نزد بزرگان 09376221762

 

جهت موفقيت در كارها 09376221762

 

چهار آيه جهت نصرت و هيبت پيدا كردن 09376221762

 

براي رفتن پيش حاكم يا اشخاص بزرگ 09376221762

 

علائم سحر و جادو شدن و سحر زدگي و جن زدگي 09376221762

 

علائم سحر چيست؟ 09376221762

 

چند اعمال پركاربرد علوم غريبه 09376221762

 

براي عدم ورود سارق به منزل 09376221762

 

عقد اللسان ( زبان بندي ) 09376221762

 

براي پيشرفت در درس و ... 09376221762

 

براي پول دار شدن 09376221762

 

اعمال قرطاس (( جلب دراهم )) 1 09376221762

 

طي كردن زمين 09376221762

 

انتقال دادن و غيب كردن اشيا 09376221762

 

كشف حقيقت در خواب 09376221762

 

براي ديدن دزد در خواب 09376221762

 

ارسال هاتف 09376221762

 

دعا جهت خواب ديدن اموات 09376221762

 

شرح و فوايد و خواص چهل اسماء حضرت ادريس عليه السلام 09376221762

 

چندين دعاى مهم از پيامبران 09376221762

 

دعاى حضرت خضر عليه السلام به جهت دفع از سوختن و غرق شدن 09376221762

 

صلوات هاي پر فضيلت 09376221762

 

صلواتى كه از اسرار مى باشد 09376221762

 

صلوات جهت پاك شدن از تمام گناهان 09376221762

 

خواص اسماء الله (۱) 09376221762

 

دعا به جهت بيرون رفتن از خانه 09376221762

 

دعا به هنگام رفتن به بازار 09376221762

 

دعا به جهت بيرون رفتن از خانه 09376221762

 

دعاى مخصوص به جهت بيرون رفتن از خانه 09376221762

 

دعايى ديگر به هنگام رفتن به بازار 09376221762

 

اسما الله الحسني و معاني آن 09376221762

 

خواص هفت آيه پر فضيلت 09376221762

 

نماز كامله كه بسيار پر فضيلت است 09376221762

 

نماز حاجت از حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله 09376221762

 

نماز حاجت ديگر كه خيلى مجرب است 09376221762

 

نماز حاجت ديگر مخصوص روز پنج شنبه 09376221762

 

نماز حاجت ديگر 09376221762

 

نماز صلوه المضطر 09376221762

 

دعا به جهت قبولى توبه 09376221762

 

دعا به جهت آمرزش 09376221762

 

دعاى ديگر به جهت آمرزش گناهان 09376221762

 

دعاهاي مجرب از بزرگان 09376221762

 

ذكري جهت در امان ماندن از تصادف و خطرات جاده 09376221762

 

دعاى استفاده از تربت امام حسين عليه السلام 09376221762

 

صحت يافتن با تربت امام حسين عليه السلام 09376221762

 

دعاي بسيار مهم ( نقل از كتاب زينت الدعوات ) 09376221762

 

دعاي نافع و مختصر نقل از كلم الطيب و مفاتيح الجنان 09376221762

 

حرز چهارده معصوم عليه السلام 09376221762

 

دعاهاي توسل به ائمه اطهار 09376221762

 

خواص بعضى از سوره هاى قرآن از گفتار ائمه معصومين عليهم السلام 09376221762

 

فضيلت و خواص سوره مباركه حمد 09376221762

 

خواص سوره مباركه يس 09376221762

 

فضيلت و خواص سوره مباركه توحيد 09376221762

 

دعاي يستشير 09353843279

 

دعاي قاموس قدرت ( سيفي صغير ، طمطام ) 09376221762

 

دعاي گنج العرش 09376221762

 

دعاي معراج ديگر 09376221762

 

دعاي مجير 09376221762

 

دعاي عديله 09376221762

 

دعاي صباح 09376221762

 

دعاي مشلول 09376221762

 

حديث شريف كساء 09376221762

 

طلسم احضار و محبت بدوح 09376221762

 

لوح بزرگ بلقيس سليمان 09376221762

 

طلسم تسخير ركوب الحمار 09376221762

 

طلسم شير و خورشيد 09376221762

 

طلسم احضار و ازدواج 09376221762

 

طلسم مسخر كردن خلق 09376221762

 

طلسم آهوي ازدواج 09376221762

 

دعا ، ختومات ، اذكاري كه ديگران نتيجه گرفته اند و مجرب مي باشد 09376221762

 

اسم اعظم و راز نهفته آن 09376221762

 

فضيلت و خواص دعاي مباركه سمات 09376221762

 

فضيلت و خواص زيارت آل ياسين 09376221762

 

فضيلت و خواص زيارت عاشورا 09376221762

 

زيارت جامعه صغيره 09376221762

 

زيارت جامعه كبيره 09376221762

 

دعاي توسل 09376221762

 

دعاي فرج 09376221762

 

فضيلت و خواص دعاي عهد 09376221762

 

باب جلب قلوب عظيم 09376221762

 

طلسم محبت عظيم 09376221762

 

طلسم محبت و عشق بسيار قوي 09376221762

 

طلسم دفع جن و همزاد و شياطين1 09376221762

 

طلسم ستاره سليمان نبي 09376221762

 

طلسم دفع جن و همزاد و شياطين2 09376221762

 

طلسم رسيدن به حاجت و مراد نزد حكام و بزرگان 09376221762

 

طلسم خير و بركت عظيم 09376221762

 

فضيلت و خواص دعاي هفت حصار 09376221762

 

دعاي شصت قاف ، چهل قاف ، دعوت ق و دعاي سر القاف 09376221762

 

دعاي آزاد شدن زنداني 09376221762

 

فضيلت و خواص مسبحات سته 09376221762

 

فضيلت و خواص حواميم هفت گانه 09376221762

 

نماز حضرت رسول (ص) 09376221762

 

نماز حضرت اميرالمومنين(ع) 09376221762

 

نماز حضرت فاطمه (س) 09376221762

 

نماز ساير امامان (ع) 09376221762

 

فضيلت و خواص نماز جعفر طيار 09376221762

 

فضيلت و خواص دعاي عظيم الاعظم 09376221762

 

دعاي الحاح 09376221762

 

دعاي توسل به حضرت پيغمبر(ص) وعلي(ع) 09376221762

 

فضيلت و خواص دعاي ابوحمزه ثمالي 09376221762

 

فضيلت و خواص دعاي جوشن صغير 09376221762

 

فضيلت و خواص دعاي جوشن كبير 09376221762

 

فضيلت و خواص دعاي كميل 09376221762

 

فضيلت و خواص دعاي ندبه 09376221762

 

هفت دعاي مجرب و مفيد 09376221762

 

دعا براي حفظ از قضا و قدر 09376221762

 

دعا براي ديدن فرد مورد نظر در خواب 09376221762

 

دعا هنگام روبرو شدن با مشكل 09376221762

 

دعا براي تحبيب (دوست كردن) و تسخير ديگران 09376221762

 

دعا براي فروش خانه و ملك 09376221762

 

دعا براي طلب فرزند 09376221762

 

دعا براي باطل كردن سحر و جادو 09376221762

 

فضيلت و خواص دعاي حرز يماني 09376221762

 

دعاي مهر و محبت قوي و سريع و آسان 09376221762

 

دعائي فوري براي مهر و محبت 09376221762

 

دعاي تحبيب قلب سريع و فوري با آيه الكرسي شريفه 09376221762

 

دعاي مهر و محبت سريع و قوي 09376221762

 

ختم محبت ، طلسم محبت شديد 09376221762

 

ذكر ايجاد محبت در دل مقابل ، دعاي ايجاد محبت در دل عاشق يا معشوق 09376221762

 

دعاي باطل كردن طلسم و سحر و جادو 09376221762

 

دعاي ازدواج 09376221762

 

دعاي بخت گشايي و ازدواج سريع 09376221762

 

دعايي براي ازدواج و بخت گشايي 09376221762

 

دعايي براي ازدواج فوري و بخت گشايي سريع 09376221762

 

ختم مجرب براي بخت گشايي و ازدواج 09376221762

 

دعاي ازدواج و بخت گشايي آسان و سريع 09376221762

 

دعاي بچه دار شدن مجرب ، دعاي طلب فرزند 09376221762

 

دعايي جهت بچه دار شدن از امام محمد باقر 09376221762

 

براي داشتن فرزند پسر 09376221762

 

براي فرزند دار شدن 09376221762

 

جهت فرزند دار شدن 09376221762

 

جهت آبستن شدن 09376221762

 

دعاي ثروتمند شدن 09376221762

 

بجهت دولت عظيمه و قضاء حوائج و اداء دين 09376221762

 

دعاي رزق و روزي و پولدار و ثروتمند شدن، اداي قرض 09376221762

 

ازدياد رزق و بركت خانه و مغازه 09376221762

 

وسعت رزق و روزي 09376221762

 

دعاي زبان بند قوي 09376221762

 

براي زبان بندي 09376221762

 

زبان بند و تيغ بند دشمن زبان بند 09376221762

 

دعاي زبان بند 09376221762

 

دعاي زبان بند دشمن – دعاي زبان بند مجرب 09376221762

 

دعا براي آرامش هنگام خوابيدن 09376221762

 

دعاي رفع بي خوابي 09376221762

 

دعاء هنگام خواب 09376221762

 

ذكر هنگام خواب 09376221762

 

دعا براي بي خوابي كودك 09376221762

 

دعا به هنگام رفتن به بستر 09376221762

 

طلسم عشق و محبت يهودي 09376221762

 

 

 

 

 

 


بازدید : | ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان